INFORMATION

INFORMATION


Industriparken


Ödeshögs Kommun har lanserat ett nytt område som lagerhotell för olika typer av företag. Området kallas Industriparken och ligger utmed E4an.


Produktion Strannerklint Media, 2013.