DRAMA

DRAMA


Andra Stenen

Andra Stenen -  Långfilm


Bobby blir mobbad i skolan och hans situation förvärras avsevärt när hans mamma flyttar ihop med en ny sambo. Långfilmen Andra Stenen är ett drama om våld och mobbing. En oskyldig retning kanske syns harmlös, men kan sätta spår i ett barn för hela livet. Bobby är en enstöring och är utan kompisar i skolan. Han har kommit i en ond cirkel och blir hela tiden utsatt av ett gäng i skolan. Tuva en tjej med civilkurage ser mobbingen och är hela tiden hack i häl med mobbinggänget. Bobby och hans mamma Linda har blivit lämnade av pappan och Linda träffar snart en ny sambo. Varken Bobby eller hans mamma kan ana att när livet verkar blomstra som bäst, det är då det går utför med en rasande fart.


Manus och regi Kennet Strannerklint. Medverkande Lanna Olsson, Magnus Erenius, Ludwig Hertzman Linde, Jasmine Jägervigg, Ida Karolin Johansson m.fl. Manus och Regi Kennet Strannerklint. Under Produktion 2019 Strannerklint Media.

Andra Stenen kort trailer

Andra Stenen lång trailer

Första Stenen

Första Stenen - spelfilm


Filmen beskriver den bibliske Jesus Kristus enligt evangelierna och gestaltar under och tecken i modern nutidsmiljö. Den omstridde mannen från Nasaret beskrivs både som Gud och människa. Hade Jesus enbart varit Gud, hade han kommit till jorden som en Gud. Nu kom han till jorden som ett ynkligt litet spädbarn. Eftersom han levt som människa kan han förstå, både som Gud och människa, hur det är att vara människa. Bibeln beskriver att Jesus hade mänsklig ångest att utför sitt gudomliga slutuppdrag på korset.


I Första Stenen får vi följa Jesu verksamhet och underverk. När han är inbjuden till sin barndomskompis Jens bröllop får han frågan om han kan hjälpa till att göra nytt vin som just har tagit slut. Han är  tveksam till om det är dags för honom att starta sin verksamhet, men inser snart att han ändå måste göra ett försök. Filmen beskriver bl a hur det kunde gått till hur han hanterar sin mänskliga oro, när han gör sitt första gudomliga uppdrag att göra vatten till vin och sedan fortsätter sin verksamhet med under och tecken. Filmens tema omspänner den kristna förlåtelsen, nåden. Första Stenen är ett intressant teologiskt drama, oavsett om man tror på bibelns budskap eller ej.

 

Manus och regi Kennet Strannerklint, Ljud Björn Holmström.  I rollerna Petter Sjöström, Robert Hagelskog, Jesper Salberg, Rakel Vaggelyr, Ragnar Vieby, Sabina Langvik, Björn Hayer, Kim Ludwigsson, Dennis Samuelsson, Christian Hedin, Carin Hayer, Deborah Gustafsson, Ingalill Vieby, Mikael Ernst, Seppo Pukari, Nils-Peter Vaggelyr, Helena Wältare, Kicki Kjellberg, Iréne karlsson, Nisse Martinsson, Anna Pettersson, Villiam Strannerklint , Lea Vanajas, Andreas Andersson, Ulla Bergsten, Birgitta Svensson, Torbjörn Torstensson, Hans Winsell, Anne-Britt Strannerklint, Martin Jonson, Emanuel Bergsten m. fl.


FÖRSTA STENEN, Drama 60 min, 2018.

PRODUCENT Kennet Strannerklint 

PRODUKTION Strannerklint Media

 

Trailer of the feature film The First Stone.  The film describes the biblical Jesus Christ from the Gospels and portrays him in a modern contemporary environment. The controversial man from Nazareth is described as both God and man. Did Jesus have only been God, he had come to earth as a god. Now he came to earth as a pitiful small infant. Since he lived as a man he can understand, as both God and man, what it means to be human. The Bible says that Jesus was anxious to carry out his divine mission ending on the cross. The film describes, among other things, how he manages his human concern when he makes his first divine mission to turn water into wine. The film's theme encompasses the Christian forgiveness and grace. The First Stone is an interesting theological drama, whether you believe in the Bible's message or not.


Se trailer