MEDIAHELP

STRANNERKLINT MEDIAHELP

-Bevara dina minnen för livet !

Digitalisering av Super-8 film, videoband, ljudband, LP, foton och negativ mm till digitalt format.


Verksamheten har överlåtits till


Media Transfer Digital


www.mediatransfer.digital


info@mediatransfer.digital


08 - 34 34 00