DRAMA

FÖRSTA STENEN

Trailer av spelfilmen Första stenen. Filmen beskriver den bibliske Jesus Kristus enligt evangelierna och gestaltar under och tecken i modern nutidsmiljö.

 

Den omstridde mannen från Nasaret beskrivs både som Gud och människa. Hade Jesus enbart varit Gud, hade han kommit till jorden som en Gud. Nu kom han till jorden som ett ynkligt litet spädbarn. Eftersom han levt som människa kan han förstå, både som Gud och människa, hur det är att vara människa. Bibeln beskriver att Jesus hade mänsklig ångest att utför sitt gudomliga slutuppdrag på korset. Filmen beskriver bl a hur det kunde gått till hur han hanterar sin mänskliga oro, när han gör sitt första gudomliga uppdrag att göra vatten till vin. Filmens tema omspänner den kristna förlåtelsen, nåden. Första stenen är ett intressant teologiskt drama, oavsett om man tror på bibelns budskap eller ej.

Första stenen, spelfilm. Manus och regi Kennet Strannerklint, Ljud Björn Holmström. I rollerna Petter Sjöström, Robert Hagelskog, Jesper Salberg, Rakel Vaggelyr, Ragnar Vieby, Sabina Langvik, Björn Hayer, Kim Ludwigsson, Dennis Samuelsson, Christian Hedin, Carin Hayer, Deborah Gustafsson, Ingalill Vieby, Mikael Ernst, Seppo Pukari, Nils-Peter Vaggelyr, Helena Wältare, Kicki Kjellberg, Iréne karlsson, Nisse Martinsson, Anna Pettersson, Villiam Strannerklint , Lea Vanajas, Andreas Andersson, Ulla Bergsten, Birgitta Svensson, Torbjörn Torstensson, Hans Winsell, Anne-Britt Strannerklint, Martin Jonson, Emanuel Bergsten m. fl.

 

FÖRSTA STENEN, Drama 58 min, under produktion 2016.

PRODUCENT Kennet Strannerklint PRODUKTION Strannerklint Media

Trailer of the feature film The First Stone. The film describes the biblical Jesus Christ from the Gospels and portrays him in a modern contemporary environment. The controversial man from Nazareth is described as both God and man. Did Jesus have only been God, he had come to earth as a god. Now he came to earth as a pitiful small infant. Since he lived as a man he can understand, as both God and man, what it means to be human. The Bible says that Jesus was anxious to carry out his divine mission ending on the cross. The film describes, among other things, how he manages his human concern when he makes his first divine mission to turn water into wine. The film's theme encompasses the Christian forgiveness and grace. The First Stone is an interesting theological drama, whether you believe in the Bible's message or not.